logo
 
qizhipic
產品中心 Products  
COGNIS-消泡劑
BASF.EFKA-消泡劑
BASF.EFKA-流平劑
BASF.EFKA-分散劑
BASF.光穩定劑
BASF.光引發劑
BASF.COGNIS-流變助劑
BASF.COGNIS-消泡劑
BASF.COGNIS-分散劑
BASF.COGNIS-表面助劑
 
產品名稱
產品描述
固含(%)
voc含量(%)
產品特性
Dehydran SE2
乳液型消泡劑
20
<0.1
高性能,超低VOC,用于水性涂料,清漆及油墨,儲存穩定性佳
Dehydran 1293
改性硅氧烷類
10
90
相容性極佳,用于高光涂料及清漆,縮孔傾向小
Dehydran 2293
改性硅氧烷類
100
<0.5
不含voc,相容性佳,用于高光涂料及清漆,縮孔傾向小
Foamstar A 38
星型聚合物消泡劑
100
<0.5
用于高性能水性涂料,長效穩定及快速破泡
欧美黄色视频